Nakş-ı Rüstem(Naqsh-e Rustam) in girişi. Şirazdaki 2. günümüzün sabahında havaalanında tanıştığımız ve Şiraz'da rehberlik yaptığını öğrendiğimiz Muhammet ile anlaşarak Persepolis'e gittik. Oldukça akıcı İngilizce konuşan Muhammet 'e İran hakkında merak ettiğimiz bazı soruları da sorma fırsatı bulduk. "Nakş-ı Rüstem (Farsça: نقش رستم Næqš-e Rostæm), İran'ın Fars eyâletinde bulunan Persepolis'ten 12 km kuzeybatıda bulunan bir arkeolojik sitedir. Fars mitolojisi kahramanı Rüstem'i tasvir ettiği düşünülen, anıt mezarların altlarındaki Sasani oymaları sebebiyle Nakş-ı Rüstem "Rüstem'in Resmi" denilmiştir. Nakş-ı Rüstem'de, Akameniş krallarına ait yedi adet mezar vardır. Üzerindeki yazılar açık şekilde bir tanesinin I. Darius'a ait olduğunu belirtir. I. Darius'un yanında, üç tanesinin, I. Xerses, I. Artaxerses ve II. Darius'a ait olduğuna inanılır. Persepolis'in arkasında tamamlanmış şekilde bulunan iki mezar da büyük ihtimalle II. Artaxerses'e ve III. Artaxerses'e aittir. Bitmemiş bulunan bir tanesi, en uzun iki sene hükümdarlık yapan Arses'e, ama daha kuvvetli bir ihtimalle Büyük İskender tarafından düşürülen son Akameniş hükümdarı III. Darius'a aittir. Nakş-ı Rüstem'de mezarlara ilaveten, mezarların alt kısmında, Sasani krallarına ait olan yedi adet devasa kaya oyması bulunur." (Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Nak%C5%9F-%C4%B1_R%C3%BCstem)
Owner: Barış Efe


Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed