İran'ın resmi adı İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran M.Ö. 4000 li yıllara dayanan süregelen uygarlıklar tarihi ve kültürel mirası ile çok köklü bir tarihe sahiptir. İran sözcüğünün kökeni, Sanskritçe Aryan sözcüğünden gelir. İslamın İran'da yayılması ile İslam aleminin edebiyat, felsefe, tıp, astronomi, matematik ve sanat alanlarında ilerlemesine neden olmuştur. Safaviler döneminde 12 İmamlı Şii inancını benimseyen İran bugün dünyada en büyük Şii nüfusunu barındırıyor. Bunun yanında mecliste Bahailer hariç İran'da hüküm süren bütün dinlerin temsilcileri var.
Şiraz

Şiraz

02/10/2017
Şiraz öğrenme evi, güller şehri, sevgi şehri...

Persepolis

Persepolis

02/10/2017
Persepolis, ( Farsça: تخت جمشید/پارسه, Takht...

Pasargadae

Pasargadae

02/10/2017
Pasargad (Pasargadae) Büyük Kiros zamanında...

Yezd

Yezd

02/10/2017
Yezd İran'ın aynı adlı eyaletinin yönetim...

İsfahan

İsfahan

02/10/2017
İsfahan(Esfahan), İran'ın üçüncü büyük...
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed