Bartın, Zonguldak'tan ayrılıp, birkaç karadeniz sahil ilçesi ile il olan şehrimiz. Çilek'i ile ünlenmekte. Bartın, Zonguldak'tan ayrılıp, birkaç sahil kaabası ve ilçesi ile il olan küçük bir Karadeniz şehrimiz. Günümüzde Çilek'i ile ünlenmekte. Aslında Homeros'un İlyada destanında adı geçecek kadar eski bir yerleşim ve ticaret limanıdır. M.Ö sine dayanmaktadır.MÖ. 1200'lü yıllara kadar Gaska Kavminin egemenliğinde kalan bölge Gaskalıların Hititlere yenilmesinde sonra Krigen Kavminin eline geçmiştir.Daha sonra tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kokon, Henet ve Paflagonyalıların bu bölgede yetiştikleri bilinmektedir. Bizans, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı yönetimi altında bulunmuştur. 1991 yılında Merkez, Amasra, Ulus ve Kurucaşile olmak üzere 4 ilçesi ile il olmuştur.
Safranbolu - Bartın - Eflani yol ayrımı.
Bartına doğru sürekli alçalan yol boyu ormanlar.
Bartına doğru sürekli alçalan yol boyu ormanlar.
Bartına doğru sürekli alçalan yol boyu ormanlar.
Ormanlar ve içlerinde köyleri.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed