Tüm Uluslar Kapısı (Tüm Milletler Kapısı, Gate of All Nations, Xerxes Gateway) 4 sütündan oluşmuştur ve yaklaşık 25 metre uzunluğa sahiptir. I. Kserkses (Türkçe I. Serhas, İngilizce Xerxes de denir) tarafından yaptırılmıştır. Tüm Uluslar Kapısı'nın merdivenlere bakan tarafındaki sütunlarda bir çift Pers kafalı kanatlı at figürü, diğer ucunda da bir çift lamassu, yani sakallı başı ve boğa gövdesi olan bir yaratık durur.
Owner: Barış Efe


Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed